Du học Úc: Tăng thời hạn ở lại Úc đối với loại Visa 485

Du học Úc: Tăng thời hạn ở lại Úc đối với loại Visa 485

Chính phủ Úc tăng thời gian được ở lại Úc của du học sinh sau khi tốt nghiệp một trường đại học tại một số vùng ưu tiên của Úc để tìm việc nhằm khuyến khích lực lượng lao động có tay nghề đến sống và làm việc tại các vùng và thành phố nhỏ hơn.

Với chính sách này, du học sinh tại Úc có thể ở lại tối đa 6 năm tùy thuộc vào loại văn bằng tốt nghiệp và địa điểm học tập theo vùng ưu tiên.

Thời hạn của Visa 485 có thời hạn điều chỉnh theo chính sách vùng ưu tiên như sau:

Vùng/ Thành phố Văn bằng Thời hạn visa sau khi tốt nghiệp Thời hạn visa sau khi tốt nghiệp điều chỉnh theo chính sách vùng ưu tiên

(Áp dụng từ 16/11/2019)

Thành phố chính:

Sydney

Melbourne

Brisbane

Bằng cử nhân đại học (Bao gồm bằng cử nhân Honours)

Bằng Thạc sỹ (Coursework)

2 năm
Bằng Thạc sỹ nghiên cứu 3 năm
Bằng Tiến sỹ 4 năm
Thành phố và vùng trung tâm khu vực:

Perth

Adelaide

Gold Coast

Sunshine Coast

Canberra

Newcastle/ Lake Macquarie

Wollongong/Illawarra

Geelong

Hobart

Bằng cử nhân đại học (Bao gồm bằng cử nhân Honours)

Bằng Thạc sỹ (Coursework)

2 năm 3 năm
Bằng Thạc sỹ nghiên cứu 3 năm 4 năm
Bằng Tiến sỹ 4 năm 5 năm
Các vùng khác tại Úc Bằng cử nhân đại học (Bao gồm bằng cử nhân Honours)

Bằng Thạc sỹ (Coursework)

2 năm 4 năm
Bằng Thạc sỹ nghiên cứu 3 năm 5 năm
Bằng Tiến sỹ 4 năm 6 năm

Chính sách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/11/ 2019

(Nguồn thông tin: https://www.pm.gov.au/media/morrison-government-increases-regional-migration-targethttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485 )

Điểm danh một trường đại học Úc trong khu vực ưu tiên:

Perth Curtin University

Murdoch University

Edith Cowan University

Adelaide University of Adelaide

University of South Australia

Flinder University

Gold Coast Southern Cross University

Griffith University

Canberra Australian National University

Australian Catholic University

Newcastle/ Lake Macquarie University of Newcastle
Wollongong/Illawarra University of Wollongong
Geelong Deakin University
Hobart University of Tasmania

Bạn hãy liên hệ với Blue Ocean Education để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ du học thành công.

Trả lời