CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP VÀO ĐẠI HỌC NEWCASTLE CÙNG NEWCASLTE INTERNATIONAL COLLEGE (NIC)

Newcastle International College (NIC) là một cơ hội để sinh viên có thể lấy bằng tại Đại học Newcastle. Chương trình Dự bị của NIC gồm gần 100 bằng đại…

Continue Reading CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP VÀO ĐẠI HỌC NEWCASTLE CÙNG NEWCASLTE INTERNATIONAL COLLEGE (NIC)